donderdag 12 mei 2016

Vanden Dapperstraet

In naem des Hemels laet tevreedenen of leghen
Aen hunne lust, Natuur, sich laven hen ten seghen. 
Comt seg my: wat natuur ghy hier te landt noch kent?
Onmeetbaer stuxcken woud ter grootte eener prent
Bescheyden heuveltop met huysckens wat daer teghen.
Verlanghen sal ic eer de graauwe steedsche weghen 
Strael my, soot u behaegh, hunn' aenblick my en teghen
Ciervol in kaeden vast gecloncken waeterkant,
Och, schooner sagmen nooyt gewolck dan went omrant
Rondom vant solderraem ten hemel langhs beweghe.
Niet weynig toont het al aan wie het al niet wagt
En niet en set syn sin op aerdschen prael en pragt.
Lang houdt onst leeven wel syn wonder werck verstoocken
Int duyster tot op eens, het oogh ons ghans ontloocken,
Staet op, in hooghen staet, des levens glans en kragt.

prince

Betoon uw ghonst myn heer dit neederig gedagt 
Lancmoedighlyc van uwen dienaer u gebragt
Oorlof syn vege lyf in natten py gedoocken
En pryst hem daer hy nog door nootweer ongebroocken
Met moedt den Dapperstraet als bron van vreughde agt.


Anagramma

IACOBVS CORNELIS BLOEM
IC BAEL VROLIC OM BOSSEN

vorm: Vondeliaans Rederijkersvers, met acrostichon en afsluitend anagram
© Hendrik Jan Bosman

Geen opmerkingen:

Een reactie posten